Kasvua talouteen reilusti dataa jakamalla

Yrityksillä on valtavasti dataa, mutta sitä ei osata täysin hyödyntää. Datatalouden perusta on jaettu data, joka osataan jalostaa uuteen käyttötarkoitukseen. Sitran Reilun datatalouden yritysohjelmassa yritykset rakentavat luottamuksellisesta yksilödatan jakamisesta kilpailuetua.

Data ei ole öljyä, vaan sitä voidaan hyödyntää moneen kertaan

Data on hyvin erilaista kuin raaka-aineet, joihin talous on aiemmin perustunut. Öljyä ovat osanneet jalostaa vain harvat, sitä on globaalisti saatavilla rajoitetusti vain muutamissa paikoissa ja se kuluu käytössä. Data puolestaan ei kulu vaan voidaan käyttää, jakaa ja jalostaa lukemattomia kertoja. Sitä on kaikilla toimialoilla ja sen jalostamisesta sekä jakamisesta voi syntyä uutta liiketoimintaa toimialojen ja maarajojen yli.

Olen auttanut suomalaisia yrityksiä jo toistakymmentä vuotta hyödyntämään omaa dataansa. Datan jakamisesta muiden yritysten kanssa on usein keskusteltu, mutta siihen ollaan CTO Finlandin vuosittaisen tutkimuksen mukaan edelleen Suomessa haluttomia tai se nähdään vaikeana. Samaa tulosta tukee Sitran Suomessa, Ranskassa, Hollannissa ja Saksassa teettämä yritystutkimus, jonka mukaan Suomessa vain 42 % yrityksistä näkee, että datan jakamisesta on tullut tai tulee tulevaisuudessa liiketoimintaetua. Kaikissa kyselyyn osallistuneissa maissa tulos oli 59 %. Kuitenkin suomalaisista yrityksistä 40 % sanoi liiketoimintaedun syntymisen olevan mahdollista. Tämä on suuri mahdollisuus kansantaloudellisesti.

Meillä on siis käsissämme suuri potentiaali sekä kotimaassa että muualla Euroopassa. Miten saadaan tämä potentiaali tuottamaan uutta kasvua Suomeen ja Eurooppaan, jolla on globaalisti datataloudessa toimivien yritysten arvosta ainoastaan 3 % siivu. Yhdysvaltain osuus on 66 % ja Aasian 33%. Miksi Eurooppa on näin pahasti jäljessä ja mitä voidaan tehdä? Sitran IHAN-projektissa luodaan perustuksia reilulle datataloudelle, jossa palautetaan luottamus datan jakamiseen ja rakennetaan siitä suomalaisille ja eurooppalaisille yrityksille kilpailuetu.

Sinunkin yrityksesi voi ottaa loikan reiluun datatalouteen

Suomessa on meneillään useita hankkeita, joissa yritysten välistä datan jakamista pyritään vauhdittamaan. Teollisuusyrityksille on tarkoitettu Business Finlandin ja osallistujayritysten rahoittama InDEx -ohjelma, johon kuuluvat mm. Nokia, Konecranes, Cargotec, Tieto ja SSAB. Sitra käynnistää maaliskuussa 2020 Reilun datatalouden yritysohjelman.

Yritysohjelma tarjoaa pk-yrityksille puolen vuoden polun uuden datan jakamiseen perustuvan tuotteen tai palvelun kehittämiseen, oman dataverkoston muodostamiseen kumppanien kanssa sekä mahdollisuuden luoda yritykselle kasvua uudella innovaatiolla ja kumppaneilla. Yritysohjelmassa ei tehdä pelkkää suunnitelmaa, vaan autamme myös toteuttamaan uutta liiketoimintaa, datapohjaisia tuotteita ja palveluja. Ohjelman aikana yritys vastaa yhdessä asiantuntijoiden kanssa useisiin strategisiin kysymyksiin:

  • Miten data voi muuttaa ja kasvattaa liiketoimintaani?
  • Miten kehitän uusia tuotteita ja palveluja, joissa dataa hyödynnetään?
  • Miten data parantaa kannattavuutta ja mahdollistaa kasvun?
  • Mitä yritykseni tarvitsee tähän muutokseen?
  • Miten yritykseni rakenteiden ja kyvykkyyksien pitäisi muuttua?
  • Miten saan kumppaniverkostoni mukaan liiketoiminnan kehittämiseen?

Reilussa datataloudessa kaikki ymmärtävät, miten dataa käytetään ja saavat siitä arvoa – säännöt ovat selviä ja läpinäkyvästi kaikkien osapuolten tiedossa. Perusta datan hyödyntämiseen on käyttäjän antama suostumus kerätyn datan käytölle tiettyyn tarkoitukseen sekä läpinäkyvyys datan käytöstä.

GDPR antoi meille lisää yksityisyyden suojaa, mutta myös sitä voidaan käyttää väärin pyytämällä kuluttajalta lupa käyttää mielivaltaisesti kaikkea hänestä kerättyä dataa. Näin usein nykyään tehdäänkin ja emme enää ymmärrä, mihin kaikkeen meistä kerättyä dataa käytetään. Tähän on kuitenkin myös vastareaktioita ja osa kuluttajista ei halua jakaa dataansa ymmärtämättä, miten sitä käytetään. Lainsäädännöstä huolimatta meillä on vähemmän yksityisyyttä kuin koskaan aiemmin ihmiskunnan historiassa. Haluaisitko sinä olla mukana uudistamassa liiketoimintaasi reilusti datan avulla ja ensimmäisten suomalaisten yritysten joukossa datataloudessa?

 

Anna Wäyrynen toimii johtavana asiantuntijana Sitran IHAN – Reilu datatalous -projektissa. Yritysten dataan liittyvien haasteiden ratkominen konsulttina sekä suomalaisissa että kansainvälisissä yrityksissä on ollut Annan intohimo jo toistakymmentä vuotta. Annan toimenkuva on keskittynyt erityisesti datan jalostamiseen analytiikan ja tekoälyn avulla.

Sitra. Kuva: Miikka Pirinen / SITRA