TYÖKALU: Jaa ideointi osiin

Kun ideoidaan yhdessä, puhutaan ideointiprosessista. Rakkaalla lapsella on paljon muitakin nimiä: brainstormaus, ideariihi, aivoriihi jne. Kyse on pohjimmiltaan siitä, että ryhmässä luodaan mahdollisimman hyvät edellytykset yhdessä ajattelemiselle. Ja se vaatii muutamia pelisääntöjä.

Ideointi pala palalta

Fasilitointislangissa ideointiprosessi voidaan jakaa kolmeen osaan:

1. Rikastavaan eli divergenttiin,
2. Vaikerointivaihe, sekä
3. Kiteyttävään eli konvergenttiin osaan.

Yhdessä tätä kokonaisuutta nimitetään timantiksi.

 

Kun valittua kysymystä tai ongelmaa lähdetään tutkimaan ja ideoimaan, rikastavassa osassa käydään läpi tuttuja ja tunnettuja vaihtoehtoja ja vasta sen jälkeen päästään luomaan erilaisia ja moninaisempia mahdollisuuksia. Tässä vaiheessa pidättäydytään kritiikistä tai tuomitsemasta vaihtoehtoja. Hyvä nyrkkisääntö on, että tässä vaiheessa saa sanoa vain Joo.

Jossain vaiheessa ideoinnissa tullaan tilanteeseen, jossa tuntuu siltä, että ideat loppuvat. Tällöin ryhmällä on usein tunteena turhautuminen, tylsistyminen tai sekasorto. Pelkona on, että valitaan vaihtoehdoista joku tuttu ja turvallinen, vaikka välttämättä ei ole keksitty mitään oikeasti uutta. Vaikerointivaiheessa ideointi vaatii luovuustekniikoita tai uutta näkökulmaa. Näihin ratkaisuksi fasilitoinnista löytyy iso kasa menetelmiä, esim. voi googlata ‘Six Thinking Hats’.

Siksipä tilanteessa pitäisi ideoihin ja erilaisiin vaihtoehtoihin sanoa Joo, ja…! Sen sijaan kiteyttävässä osassa on kriittinenkin tarkastelu mahdollista. Kun eri
vaihtoehtoja ruvetaan rajaamaan ja ratkaisuja syventämään, joudutaan monesti valitsemaan ja priorisoimaan. Koska kriittisyys on ok, tässä vaiheessa voi sanoa: Joo,
mutta…

Ryhmä pääsee jo erittäin pitkälle, kun muistaa nämä yksinkertaiset vaiheet ja sanoitukset:

1. Alussa on tärkeää saada paljon erilaisia ideoita ja näkökulmia ja unohtaa kriittisyys.
2. Kuunnelkaa tarkkaan ryhmässä esitettyjä ideoita ja rakentakaa niiden päälle.
3. Kun ideoita on syvennetty, niitä saa karsia, arvostella ja kyseenalaistaa.

 

Serfioitu fasilitaattori & coach

jani@ideapakka.fi  – p. 045 2772772

Lisää ideoita? Kurkkaa ideapakka.fi