Työkalu: Johda motivaatiota

Hyvä esimiestyö on motivaatiota vahvistavaa. Oikeat olosuhteet motivoivat työntekijöitä ja esimiehen roolina on panostaa otollisten olosuhteiden luomiseen. Hyvistä olosuhteista kannattaa huolehtia jatkuvasti. Oikein asetetut kysymykset, motivaation kartoittaminen ja kehityskeskustelut lisäävät avoimuutta ja ymmärrystä työyhteisössä. Keskustelut auttavat myös työntekijää oivaltamaan oman motivaationsa lähteen.
.
Hyvä tilannetietous vaatii hyvää viestintää. Esimiehen tehtävänä on lisätä tiimin tietoisuutta ja ylläpitää työpaikan olosuhteita vuorovaikutustaidoillaan. Motivoivassa ilmapiirissä viestintään kannattaa panostaa ja omaa viestintää ja kommunikaatiotyyliä on hyvä pohtia etukäteen. Harkitut ja oikeanlaiset kysymykset vahvistavat koko työyhteisöä ja lisäävät hyvinvointia.
.
Mahdollisia kysymyksiä motivaatiosta ovat:
 • Mikä saa sinut innostumaan työstäsi?
 • Millaisten asioiden tekemisessä työssäsi nautit?
 • Milloin olet viimeksi ollut työstäsi innostunut? Miltä se tuntui? Mikä sinut sytytti?
 • Miksi lähdit alunperin tekemään sitä, mitä nyt teet? Miksi teet sitä vielä tällä hetkellä?
 • Mitkä ovat mielestäsi olleet parhaita hetkiä työssäsi?
 • Mikä saisi sinut innostumaan työstäsi nyt?
 • Mikä on paras palkinto, jonka voisit työstäsi saada?
 • Miten suuri merkitys motivaatiollesi on ulkoisilla palkkioilla (esim. bonukset, ylennys, muut lahjat)?
 • Mistä saisit lisää motivaatiota juuri nyt?
 • Millä tavoin minä esimiehenä voisin auttaa sinua enemmän?
 • Mitä voisit itse tehdä saadaksesi lisää motivaatiota?
Motivaatiota lisääviä kysymyksiä kannattaa käydä sekä työntekijän että tiimin kanssa. Olosuhteet työpaikalla paranevat, kun jokainen hahmottaa omia tuntemuksiaan työnsä mielekkyydestä ja merkityksestä itselleen.
.