TYÖKALU: Kolme erilaista keskustelua

Etätyön määrä on ymmärrettävästä syystä räjähtänyt käsiin. Sen myötä on tullut ilmiselväksi yhtäältä työn rutiinien rikkoutuminen ja toisaalta mitä kaikkea työssä olisikaan mahdollista tehdä toisin. Nyt tavallisia palavereita ja työpajoja viedään rohkeammin verkkoon, kokouksia muutetaan ja suoraviivaistetaan. Työ ei ole enää sidottu paikkaan, vaan sitä voidaan tehdä monimuotoisemmin ihan missä tahansa.

Verkossa vuorovaikutuksen rooli korostuu

Kun ihmiset eivät ole samassa tilassa, silloin ei myöskään ole kaikkia vuorovaikutuksen välineitä käytössä: kehon asennot, äänenpainot, tauot, jne. saavat erilaisen painoarvon verkkopalavereissa. Fasilitaattorilta tarjolla olevat yksinkertaisimmat vinkit ovat:

– Hidasta tahtia,

– Jaa palaverin juoksutus niin, että kaikille on selvää, missä mennään ja mitä kohtaa käsitellään.

– Kysy mielipidettä tai lyhyttä kommenttia mieluummin usein kuin harvemmin.

Verkossa vuorovaikutuksen ja kuulluksi tulemisen rooli ja tarve kasvaa, pidä siitä huolta.

Työkalu: Kolme erilaista kokousta

Etäkokouksia on erilaisia ja osallistumisen tavat voivat olla hyvinkin erilaisia. Sopikaa yhdessä, ja tee itsellesi ja osallistujalle selväksi, millainen osallistuminen on tämän etäkohtaamisen ydin ja millaiset odotukset ovat mihinkin vaiheeseen.

Osallistumisen moodeja on ainakin nämä kolme:

  1. Dialogi. Tärkeintä on kuulluksi tuleminen. Osallistujana kuuntele loppuun, älä keskeytä, liity edelliseen puhujaan ja puhu omasta kokemuksesta. Yksinkertaiset ohjeet lisäävät kuuntelemista ja kuulluksi tulemista, Tällaisessa palaverissa ei tehdä päätöksiä eikä neuvota toisia. Dialogia voidaan käyttää hyvänä työpajan alkuna sekä erilaisten näkökulmien ja ymmärryksen lisääjänä.
  2. Yhteys ja luottamus. Juodaan yhdessä kahvia tai juhlitaan onnistunutta etäviikkoa tai ihan ilman syytäkin, tarkoitus on rakentaa luottamusta ja sosiaalisia suhteita. Ei paineita toteuttaa mitään agendaa tai pysyä “asiassa”, kerrotaan juttuja ja jaetaan kokemuksia, nautitaan toistemme seurasta ja hassutellaan.
  3. Päätöksiä ja toimintalinjoja. Tällaisilla etäpalavereilla on selkeä agenda ja selkeät roolijaot, kuten puheenjohtaja ja fasilitaattori, ja joku huolehtii muistiinpanoista ja tehtävälistasta. Muistuttaa eniten perinteistä kokousta.

Tulevaisuus näyttää mikä muuttuu

On mielenkiintoista nähdä, mitä epidemia muuttaa pysyvästi ja mitkä tavat palautuvat entiselleen. Ammattifasilitaattorin arvaus on, että merkittävä osa kokouksista ja keskusteluista siirtyy verkkoon, kun uskalletaan tehdä enemmän ja enemmän etäyhteyden yli. Tässä hetkessä on pakko, tulevaisuudessa voidaan valita se mielekkäin ja tehokkain tapa. Ehkäpä tulevaisuudessa on luontevaa aloittaa leikillisesti, siirtyä kuulluksi tulemiseen ja päättää toimintalinjat sujuvasti samassa kokouksessa ja lopettaa kiitoksiin ja yhteisiin nauruihin.

Ideapakka on Suomen parhaita kouluttajan ja valmentajan työkaluja, joka kokoaa menetelmiä näppärästi mukana kulkevaan muotoon taskukirjaksi. Löydät haluamasi ryhmätyö- ja fasilitointimenetelmät sekä järjestät ne haluamallasi tavalla.

Kysy lisätietoa ammattifasilitaattorilta: https://ideapakka.fi/