TYÖKALU: Myynnin suppilo

Mitä tehdä, kun myyntiä pitäisi käynnistää tai aktivoida? Kuten kaikessa tekemisessä, myös myynnissä mitattavuus ja menetelmät auttavat kohti parempaa lopputulosta. Omat tavoitteet, resurssit ja ajankäyttö tarjoavat raamit, joiden puitteissa oma suhde asiakkaisiin peilautuu. Hyviä tavoitteita käsiteltiin edellisessä artikkelissamme.
.
Hyvä myynti on prosessi.
Myynnissä on eri vaiheita, jotka etenevät askel askeleelta kohti varsinaista kaupantekohetkeä. Kun hahmottaa myyntiä pidempijänteisenä työskentelynä, saavuttaa parempia tuloksia. Samalla asiakastyytyväisyys kasvaa, kun oman tuotteen tai palvelun tarjoaminen on pitkälle mietittyä: asiakaskontakti ja markkinointi on syvällisempää ja palvelu laadukkaampaa.
 .
Myynnin suppilo
  1. Piirrä suppilo paperille tai digitaaliseen työkaluun ja aloita pohjalta kysymällä montako kauppaa tai myyntiä euromääräisenä halutaan saavuttaa. Löytyykö teiltä myynnistä dataa, jolla suppilon eri vaiheita voi havainnollistaa?
  2. Etene suppilossa ylöspäin tarkastelemalla tarjousten määrää ja viimeisenä asiakaskäyntien määrää.
  3. Mieti, mitkä ovat syitä miksi asiakkaita vähenee suppilon edetessä liidistä kauppaksi. Mitä asialle voisi tehdä, että suppilo ei kapenisi?
  4. Mitä asioita tapahtuu suppilon eri tasoilla?
  5. Voimmeko parantaa laatua suppilon eri tasoilla ja miten?
.
Myynnin suppilo on hyvä työkalu oman toiminnan luomiseen, jalostamiseen sekä analysointiin. Myynnin suunnittelu kannattaa aloittaa myynnin suppilolla, mutta sen rinnalle on hyvä miettiä myös ostopolkuja, eli kääntää näkökulma asiakkaan toimintaan.
.
Katso lisää työkaluja klikkaamalla tästä!
.