Työkalu: Oppimisen oravanpyörä

Oppimisen oravanpyörä!

Oppimiselle on monia määritelmiä, eräs varsin pätevä löytyy Wikipediasta.

”Oppiminen on tietojen, taitojen tai tapojen omaksumista. Oppiminen voi tapahtua joko opiskelemalla, opettelemalla tai harjoittelemalla, tai kokemuksen, esimerkin tai ympäristön vaikutuksen kautta.”

Lisäksi oppimista on hyvää ja huonoa, tehokasta ja vähemmän tehokasta. Yhdessä kuuluisimmista tiedejulkaisuista, Naturessa taannoin julkaistiin tutkimus, kuinka oppimisessa saavutetaan parempia tuloksia. Artikkelia referoitiin Helsingin Sanomissa näin:

”Oppimisessa tartumme johonkin, joka on rajojemme ulkopuolella. Hyvän oppimisen tason voi määritellä ajaksi, jolloin yksilön motivaatio on parhaimmillaan. Parhaita tuloksia saamme oppimisessa silloin, kun epäonnistumme noin 15 prosentissa yrityksistä, kun opettelemme uutta.”

Oppiminen ei ala eikä lopu, oppiminen rakentuu jo opitun päälle”

Oravanpyörä saa ikäviä merkityksiä silloin, kun se liitetään työelämään. Jatkuvasta turhanjuoksemisesta ei seuraa mitään muuta kuin uupumus ja merkityksellisyyden kokemus loistaa poissaolollaan. Sen sijaan, jos oravanpyörää sovelletaan oppimiseen, siinä on järkeä.

Jatkuva oppiminen vaatii ympärilleen rakenteen, jolla voidaan tarkastella sekä sitä mitä on opittu että mihin edetään seuraavaksi. Alun perin laadun kehittämiseen luotu malli ohjaa tekijöitä näkemään työnsä jatkuvan oppimisen ja kehittämisen areenana, jossa suunnitelmia ja toimenpiteitä voi muuttaa aina sopivin väliajoin. Oppiminen pysyy mielenkiintoisena ja konkretisoituu opittua reflektoimalla. Neljän kohdan kehä mahdollistaa jatkuvan kehittämisen ja siitä oppimisen:

  1. Plan. Suunnitellaan mitä tehdään.
  2. Do. Tehdään, mitä on suunniteltu.
  3. Check. Arvioidaan, onko tekeminen tuottanut toivottuja tuloksia vai jotain muuta. Samalla nähdään, missä on tarve muuttaa suuntaa.
  4. Act. Viedään arvioinnin tulokset teoiksi. Näitä syklejä saattaa olla montakin käynnissä samaan aikaan ja erilaisilla aikajänteillä. Kaikista mielenkiintoisinta on tarkastella tuloksia ja oppimista kokeiluna, ei onnistumisina tai epäonnistumisina. Ja tehdään enemmän sitä, mikä toimii!

Ideapakka on Suomen parhaita kouluttajan ja valmentajan työkaluja, joka kokoaa menetelmiä näppärästi kulkevaan muotoon taskukirjaksi. Löydät haluamasi ryhmätyö- ja fasilitointimenetelmät sekä järjestät ne haluamallasi tavalla.

Lisätietoa: https://ideapakka.fi/