Työkalu: Tiimirooleilla selkeyttä arkeen

Tiimit koostuvat erilaisista tekijöistä. Jokaisella tiimin jäsenellä on omat kokemuksesta opitut tavat tehdä työtä yksin ja yhdessä. Tiimin yhteistyö sujuu parhaiten, kun jokainen jäsen ymmärtää oman roolinsa tiimissä ja kokee olevansa osa sitä joka päivä. Tiimiyttämisen tulee tähdätä jatkuvaan yhdessä tekemisen ja kokemisen tunteeseen. Toimiva tiimi vahvistaa itseään joka päivä.
.
Toisinaan tiimin sisällä on vaikea hahmottaa omia vastuita ja velvollisuuksia. Tiimisopimus on työkalu, jonka avulla määritetään tiimin tärkeimmät toiminnalliset komponentit sekä jaetaan vastuualueita ja sovitaan velvollisuuksista. Sopimus tehdään silloin, kun tiimin perusperiaatteet halutaan määritellä tai selkiyttää.
.
Tiimisopimus pähkinänkuoressa:
.
1. Johtoryhmä, tiiminvetäjä tai tiimin coach valmistelevat rungon.
2. Avataan keskustelu tiimisopimuksen rungosta ja sen osa-alueista. Käytä viikkopalaveria tai fasilitoi keskustelua tiimin digitaalisella alustalla.
3. Tee muutokset keskustelun pohjalta.
4. Allekirjoittakaa sopimus jokaisen tiiminjäsenen osalta.
5. Sopikaa tavoista, miten sopimuksen pitävyyttä seurataan seuraavan kerran.
6. Tiimisopimus laitetaan näkyvälle paikalle, jolloin se muistuttaa olemassaolostaan.
.
Tiimisopimuksessa olennaista on miettiä tiimille sopiva sopimusrunko. Esimerkkirungon avulla voit hahmotella oman tiimisi runkoa:
  • Sopijoiden nimeäminen
  • Tiimin tarkoitus
  • Tiimin tavoitteet ja mittarit
  • Tiimin valtuudet ja resurssit
  • Tiimin osaamisrakenne
  • Tiimin palkitsemisperusteet
  • Muut sovittavat asiat
  • Allekirjoitukset

Lue lisää Ideapakasta klikkaamalla tästä