Työkalu: Tuotematriisi

Markkinointi tuo tuotteitasi ja palveluitasi asiakkaiden tietoisuuteen. Tietoisuus tarjoamistasi tuotteista on olennaista liiketoiminnan menestykseen ja jatkuvaan asiakaskunnan ylläpitoon. Onnistunut markkinointi lähtee sisältäpäin. Kun ymmärrät tarjontasi vahvuudet ja heikkoudet, pystyt myös markkinoimaan tuotteitasi paremmin.
.
Markkinointia aktivoidessa tai arvioidessa kannattaa ottaa rehellinen katsaus omaan tarjontaan. Mitä tuotteita ja palveluita yritykselläsi on? Miten niitä voi ryhmitellä? Mitkä tuotteet ja palvelut menestyvät? Mitä pitäisi kehittää? Onko jotain, josta pitäisi luopua? Mitä tarkempi ymmärrys tarjoamistasi hyödykkeistä sinulla on, sitä paremmin ymmärrät myös niiden menestymistä ja kehityspotentiaalia. Lähitarkastelu on fiksu sijoitus tulevaisuuteen.
.
Ota tuotematriisi avuksi
.
Tuotematriisi on Boston Consulting Groupin kehittämä malli arvioimaan tuotetarjooman tuotteiden elinkaarta. Matriisi on erittäin hyvä tapa jäsentää ja arvioida omaa tuotetarjoomaa silloin, kun haluat uudistaa yrityksen liiketoimintaa. Käytä matriisia arvioidessasi tuotteidesi ja palveluidesi tulevaisuutta, samalla huomaat mihin tuotteisiin kannattaa laittaa markkinoinnin paukkuja!
.
  1. Piirrä fläppitaululle matriisi.
  2. Kirjoita jokainen tarkasteltava tuote tai kokonaisuus omalle post it -lapulle ja asettele ne rehellisesti nelikenttään. Voi olla, että tiimin sisällä on erilaisia näkemyksiä, missä kohtaa matriisia tuote sijaitsee tai pitäisi olla.
  3. Käy tiimisi kanssa perusteellinen keskustelu, mitä tuotteita tai kokonaisuuksia on mahdollista kehittää eteenpäin.
  4. Hautaa lopuksi ne koiratuotteet, joille ei löydy kehitysmahdollisuuksia.
  5. Sopikaa yhdessä mitä tuotteita tai projekteja kehitätte edelleen. Määritelkää niille samalla vastuuhenkilöt, aikamääreet ja välitavoitteet, jolloin asiat edistyvät eivätkä jää tekemättä.

.

.
Matriisin avulla näet mitä tuotteita kannattaa markkinoida. Korkean markkinaosuuden tuotteille kannattaa luoda omat markkinointistrategiansa ja pitää ne asiakkaille näkyvillä. Älä hukkaa markkinoinnin resurssejasi koiriin.
.

Serfioitu fasilitaattori & coach

jani@ideapakka.fi  – p. 045 2772772
Lisää ideoita? Kurkkaa ideapakka.fi